­

Zorgkaart Nederland
U bent van harte uitgenodigd uw waardering over onze zorg- en dienstverlening te plaatsen op de onafhankelijke website ZorgkaartNederland. Uw feedback is voor ons heel waardevol, omdat wij op basis daarvan onze zorg- en dienstverlening kunnen verbeteren. We stellen het erg op prijs als u een reactie achterlaat. U kunt hiereen waardering geven.

Cliënttevredenheidsonderzoeken
Binnen Van Julsingha wordt, door een onafhankelijke organisatie, tweejaarlijks een clienttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. In november 2017 heeft het laatste onderzoek plaatsgevonden. In het onderzoek is o.a. gekeken naar de deskundigheid van de zorgverleners, afspraken en overleg, communicatie en informatie en woon- en leefomstandigheden. De uitkomsten van het onderzoek zijn zeer positief te noemen. De scores staan hieronder weergegeven:

Woonzorgcentrum     gemiddeld cijfer 8,18     NPS 26 
Verpleeghuis    gemiddeld cijfer 8,00    NPS 29
Thuiszorg    gemiddeld cijfer 8,24     NPS 42 


Deze rapportcijfers geven aan dat de cliënten zeer tevreden zijn, maar stimuleren ook om te blijven verbeteren. In het onderzoek zijn ook punten naar voren gekomen die verbeterd kunnen worden. Deze worden opgenomen in de jaarplannen van de verschillende afdelingen. 

Wanneer u het gehele rapport wilt inzien dan kunt u dit opvragen bij de bestuurder.

Heeft U vragen? Bel ons 0596 635080

 

­