­

Medewerkers
Bij ons werken ongeveer 200 medewerkers. Het grootste deel is werkzaam in de zorg en welzijn. Een kleiner aantal medewerkers werkt in de ondersteunende diensten, zoals de huishouding, keuken, restaurant, technische dienst of receptie, secretariaat, administratie en bijvoorbeeld de afdeling kwaliteit. Bij Van Julsingha werken bijna 70 enthousiaste vrijwilligers, die net als onze medewerkers bij willen dragen aan het welzijn van onze cliënten. Naast wonen en (verpleeghuis)zorg leveren wij ook thuiszorg en Eerstelijns verblijf (ELV).

Onze kennis vergroten
Binnen onze organisatie is veel aandacht voor individuele scholing en training van de medewerkers en de teams. Onze medewerkers kunnen zich ontwikkelen door het volgen van opleidingen, trainingen en workshops. Wij werken met interne praktijkopleiders en collega’s delen kennis met elkaar. Dit is nodig, want door samen te leren en kennis te delen kunnen wij een waardevolle bijdrage leveren aan het leven van onze cliënten en bewoners. Werken bij ons betekent betrokkenheid bij cliënten en bewoners en bij elkaar. Maar ook gemotiveerd zijn, je eigenaar van ontwikkeling voelen en zelf je vak willen bijhouden. Dat ‘wat moet’ regelen wij, dat ‘wat mag en mooi is’ ondersteunen we.

Professionals in hun kracht en ontwikkeling van ieders vak staat centraal. Dit betekent bijvoorbeeld dat verpleegkundigen zich kunnen specialiseren, verzorgenden IG (niveau 3) zich kunnen doorontwikkelen naar functieniveau 4 verpleegkundige en ook andere medewerkers in de zorg en de rest van de organisatie kunnen doorleren en ontwikkelen in hun vak. Onze verpleegkundigen en verzorgenden IG staan geregistreerd in het kwaliteitsregister en wij verwachten dat medewerkers zelf de verantwoording nemen om bevoegd en bekwaam te blijven in de kennis en kunde rondom zorgverlening die nodig is.

Altijd deskundigheid aanwezig
Tijdens (intensieve) zorgmomenten zorgen wij voor voldoende zorgverleners. In onze huiskamers zijn permanent een of twee medewerkers met de juiste deskundigheid aanwezig. Ook activiteitenbegeleiders zijn actief in de verschillende huiskamers en het huis en zorgen samen met de zorgverleners voor een zinvolle daginvulling voor alle bewoners en cliënten van het Van Julsingha.

Samenwerken met (para) medische behandelaren
Voor behandeling en/of begeleiding van de cliënten en bewoners met een indicatie verblijf en behandeling, werken wij samen met Multimaat. Multimaat is een multidisciplinaire maatschap van (para)medische behandelaren. De filosofie van Multimaat is om maximaal effect te halen uit samenwerking van meerdere disciplines.

 verdeling zorgverleners tabel

aantal en verloop tabel


Heeft U vragen? Bel ons 0596 635080

 

­